بر اساس تفاهم نامه ی منعقد شده ميان دانشگاه شيراز و دپارتمان تحقيقات آسيا و آفريقای شمالی دانشگاه كافوسكاری ايتاليا، مقرر شد دانشگاه كافوسكاری دانشجويانی را كه علاقه مند به فراگيري زبان فارسي مي باشند به مركز آموزش زبان فارسی دانشگاه شيراز معرفی نمايد. 
در راستای اجرايی نمودن اين تفاهم نامه، در چند هفته ی اخير 8 نفر از دانشجويان دانشگاه كافوسكاری در دوره هاي آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان شركت نموده اند. اين دانشجويان در دوره هاي مختلف ثبت نام نموده و حداكثر تا شش ماه آينده در اين مركز مشغول به آموزش زبان فارسی خواهند بود.
مطابق با روند پيشين، دانشجويان در هفته ی اوّل اقامت خود، به منظور آشنايی با فضای شهر شيراز، به بازديد از اماكن تاريخی و گردشگری مي پردازند. در نخستين بازديد از آرامگاه حافظ ديدن كردند. در اين ديدار، خانم دكتر سيده زهره عظيمی فر، مدير و خانم مهرنوش سلطانيان، معاون امور بين الملل دانشگاه شيراز، دانشجويان را همراهي كردند.

فوسکاری